Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och strävar efter att skydda och behandla dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av information vi samlar in, hur vi använder den och vilka valmöjligheter du har gällande dina personuppgifter.

Insamling av personuppgifter

Vi kan komma att samla in olika typer av personuppgifter när du besöker vår webbplats, kontaktar och handlar av oss. Dessa kan inkludera:

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

Delning av personuppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter i följande fall:

Lagring och säkerhet av personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy eller enligt tillämplig lagstiftning. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller missbruk.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, inklusive rätten att:

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller har frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar integritetspolicyn för att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 21/5-23

Var vänlig läs igenom och se till att du förstår och accepterar denna integritetspolicy innan du använder vår webbplats eller lämnar några personuppgifter. Genom att fortsätta använda vår webbplats samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter enligt denna policy.

Vänligen kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare information.